Drogi Rodzicu!

Każdy z Was, szukając odpowiedniego przedszkola dla swojego dziecka, zwraca uwagę przede wszystkim na:

 •   wiarygodność,
 •   bezpieczeństwo,
 •   warunki do rozwoju.

Wiemy, że dobro „małego człowieka” i zapewnienie mu optymalnego środowiska do wielokierunkowego rozwoju jest dla wszystkich rodziców priorytetowe.

Zaletą naszej placówki jest jej kameralny charakter. Praca w niewielkich grupach pozwala na indywidualne podejście do każdego dziecka, wsłuchanie się w jego potrzeby i dostosowanie metod pracy do możliwości każdego z nich. Ciepła, niemal domowa atmosfera, kompetentne, zawsze uśmiechnięte panie, dbające o dobry kontakt z dziećmi i rodzicami, sprawiają, że dzieci szybko się aklimatyzują i chętnie uczęszczają do naszego przedszkola.

Dlaczego Nasze Przedszkole? 

Jest to wyjątkowe miejsce dla  dzieci. Tworzymy ciepłą atmosferę oraz warunki sprzyjające   swobodnemu rozwojowi dzieci w indywidualnym tempie – stymulujemy, a nie dopasowujemy. Przede wszystkim wspieramy indywidualność i ją doceniamy, traktujemy naszych podopiecznych z szacunkiem należytym każdemu „małemu człowiekowi”.

Zapewniamy naszym przedszkolakom:

 •     radość i bezpieczeństwo,
 •     profesjonalną opiekę i edukację,
 •     ciepłą i serdeczną atmosferę, która zapewni dobrą i szybką adaptację w nowym środowisku.

Wdrażamy nowatorskie osiągnięcia dydaktyki w zakresie nauczania,  rozwijania zainteresowań i uzdolnień poprzez kreatywne gry i zabawy edukacyjne.

Naszym celem jest, aby dzieci były:

 •     samodzielne,
 •     chętne do zabaw z rówieśnikami,
 •     aktywne i twórcze,
 •     wrażliwe na potrzeby innych,
 •     rozumiały siebie i świat.

 

Sprawdź nasz statut ! (pobierz)

Niepubliczne Przedszkole Językowe  ABC Akademia Przedszkolaka rozpoczęło działalnośœć od wrześœnia 2011 r. na podstawie wpisu do ewidencji przedszkoli niepublicznych Wydziału Edukacji Miasta Ełku.

About the Author

ABC Akademia Przedszkolaka Przedszkole niepubliczne Ełk